Estany incens

Cremadors d'incens d'uns 20 cms de llargada, amb la forma de l'Estany de Banyoles.