Els germans Roca
Un detall de La Junta d'Homenatge a la Vellesa per els germans Roca, del Celler de Can Roca.