La Lourdes i les seves coses
Que si ara el mixino, que si el telèfon, el cafè amb llet, les ulleres de la piscina, que si un altre cop el telèfon, etc, etc, etc.