Motllo
Les figures estan fetes a partir d'un motllo de guix fet a mà.